Perhekeskus

Perhekeskus avattiin Lohjalla aivan keskustaan kauppakeskus Lohjantähden toiseen kerrokseen viime vuoden lokakuussa. Perhekeskus tarjoaa tukea perheille, lapsille ja nuorille kooten eri alojen ammattilaiset palveluineen yhteen paikkaan. Perhekeskus tekee myös yhteistyötä päiväkotien ja koulujen sekä Mannerheimin lastensuojeluliiton että tulevaisuudessa toivottavasti myös muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Perhekeskuksessa työskentelee kolmisenkymmentä työntekijää, joiden kaikkien toimipiste on aiemmin ollut muualla. Kaupungin toimipisteistä Perheneuvola, Keskustan äitiys- ja lastenneuvola sekä Nuorten neuvonta muuttivat lokakuussa henkilökuntineen perhekeskukseen. Lisäksi lastenneurologin ja neuropsykologin vastaanottotilat löytyvät perhekeskuksesta samoin kuin terveyden edistämisen esimiesten, perheohjaajien ja kahden puheterapeutin työtilat. Perhekeskuksessa voi saada myös fysio- ja toimintaterapiapalveluja. Perheet tarvitsevat paikkoja ja palveluja, joissa he voivat saada tutkittua tietoa hyvistä, lapsen hyvinvointia ja terveyttä edistävistä toimintatavoista. Perhekeskuksen tavoitteena on vastata lapsiperheiden muuttuneisiin palvelutarpeisiin lähellä perheiden arkea sekä tasoittaa lasten elinoloihin liittyviä hyvinvointi- ja terveyseroja. Lohjan kaupunki on hankkinut perhekeskukseen siirtyneille henkilöille lisäkoulutusta Pro Perhe-hankkeen kautta.

Historiaa

Lohjan sosiaali- ja terveyslautakunta esitti laajan perhekeskuksen perustamista Palveluverkko 2018-työssä. Äitiys- ja lastenneuvolapalveluiden lisäksi perhekeskus tarjoaisi monipuolista ja -ammatillista osaamista lapsiperheille: perheneuvola, lastenneurologi, lastenpsykologi, koulupsykologi, lasten puhe-, toiminta- ja fysioterapeutit, ehkäisevä perhe työ sekä mahdollisesti erikoissairaanhoidon lastenpsykiatrisia palveluita. Tämän työn perusteella Lohjan kaupunginvaltuusto teki marraskuussa 2010 periaatepäätöksen palveluverkoston kehittämisestä, johon myös perhekeskus sisältyi. Tilat perhekeskukselle remontoitiin syksyn 2012 aikana ja lokakuussa koitti avajaisten aika.

  • Aika viime syksyllä suotuisa ja tilat saatavilla niin perhekeskuksesta tuli totta. Avointen ovien päivänä halusimme tuoda perhekeskusta vielä lähemmäksi käyttäjiä. Erilaisella tarjonnalla toivoimme, että erilaisia lohjalaisia tulisi käymään katsomassa tilamme, kertoi terveyden edistämisen päällikkö Anita Lindevall (STHL ry:n vuoden 2010 Vuoden Terveydenhoitaja).

Matalan kynnyksen politiikka – avoin tila perheille tulla

Perhekeskuksen aula on perheiden käytettävissä arkisin, joten voit hoitaa lapsesi syöttämisen tai wc-käynnin kaupungille asioidessasi. Aulan toimistosihteeriltä voi kysyä mahdollisuutta varata kokoustilaa aukioloaikoina. Perhekeskus on avoinna maanantaista torstaihin kello 8-16 ja perjantaisin klo 8-15. Luonnollisesti kaikki terapia yms. ammattilais-ja palveluajat ovat ajanvarauksella.

  • Kylläkin tämä tila, missä on useampia eri alan ammattilaisia paikalla on mahdollistanut jo nyt sen, että asiakkaan tullessa yhden asiantuntijan luo, on hän saanut jatkoa asialleen toiselta asiantuntijalta. Tällainen ei aiemmin ole ollut mahdollista, koska on aina jouduttu turvautumaan soittamiseen. Nyt on voitu käydä naapurihuoneessa kysymässä pikaisesti ja samalla saatu asioita asiakkaan kanssa eteenpäin entistä joustavammin ja nopeammin, kertoi perhekeskuksen johtava sosiaalityöntekijä Hannele Helenius.

Lohjan imetystukiryhmä Ojamolta perhekeskukseen

Imetystukiryhmä on odottavien ja imettävien äitien vertaistukiryhmä, jossa keskustellaan vapaamuotoisesti imetyksestä ja vauva-arjesta. Ryhmän tarkoituksena on tarjota vertaistukea samassa elämäntilanteessa oleville äideille ja auttaa imetysongelmissa. Lohjan imetystukiryhmä on yksi Imetyksen tuki ry:n nimissä toimivista ryhmistä, jonka toiminnan lähtökohtana on edistää, tukea ja suojella imetystä ja imetysmyönteisiä asenteita. Kevään aikana ryhmä kokoontuu vielä muutaman kerran perhekeskuksessa tiistai-iltaisin kello 17.30-19.00: 28.1, 25.2, 35.3, 29.4 sekä 27.5.

  • Imetysryhmä on ilmainen ja avoin kaikille äideille ja odottaville naisille. Vauvat ovat kunniavieraita ja isommatkin sisarukset ovat tervetulleita mukaan, kertoo toinen ryhmän ohjaajista osastonhoitaja Päivi Heinonen.

Perhekeskuksessa myös MLL:n perhekahvila

Mannerheimin Lastensuojeluliiton perhekahvilassa vanhemmat ja lapset tutustuvat toisiin samassa elämäntilanteessa ollessaan. Perhekahvilassa jutellaan, leikitään ja kahvitellaan. Asiantuntijavierailuja suunnitellaan kävijöiden toiveiden mukaisesti. Perhekahvila on avoinna torstaisin kello 9.30-11.30.

Lohjan perhekeskuksen nykyiset palvelut

Suomalaisen perhekeskuksen palvelut ja toimijat vaihtelevat kunnittain. Perhekeskukseen on yleisimmin koottu äitiys- ja lastenneuvolan, varhaiskasvatuksen, perhetyön palvelut sekä perheneuvolapalvelut. Perhekeskuksen tavoitteena on yhdistää ammattilaisten ja kolmannen sektorin toimijoiden osaamista ja asiantuntijuutta. Yhteistyö seurakunnan, lapsi- ja perhejärjestöjen ja muun kolmannen sektorin kanssa pohjautuu sopimuspohjaiseen kumppanuuteen. Lohjalla perhekeskuksen palveluihin kuuluu: perheneuvola (psykologit, sosiaalityöntekijät, perheterapeutit, lastenpsykiatrit), neuvontapalvelut (keskustan äitiys-ja lastenneuvola, nuorten ehkäisy, ihmissuhde-ja seksuaalineuvonta, perheohjaajat, neuvontapsykologit) sekä lasten tutkimus ja kuntoutuspalvelut (lastenneurologi, neuropsykologi, puhe-,fysio-ja toimintaterapeutteja)

  • Toiminta on lähtenyt tiloissa hyvin käyntiin ja lyhyessä ajassa on saatu hyviä kokemuksia sekä työntekijöiltä että asiakkailta. Tulevaisuudessa toimintaideaa saatetaan laajentaa ja kolmannen sektorin toimijoita ottaa entistä enemmän mukaan, sen aika sitten näyttää, kertovat sekä Anita että Hannele yhdessä.